Over Kainumai

Welkom. Let op: onze website is nog in opbouw.

Kainumai betekent “overtreffen, uitblinken” in het Oudgrieks.

Wat biedt Kainumai?

Voor leiders die verantwoordelijk zijn voor hun bedrijfstransformatie

en die de samenhang van de strategie willen waarborgen,

biedt Kainumai bedrijfsarchitectuurproducten en -diensten

waarmee de belangrijkste elementen van de bedrijfstransformatie kunnen worden gemodelleerd, gedocumenteerd, beoordeeld en gedeeld.

Business Strategy and Transformation

Een gereedschapskist voor uw bedrijfsstrategie

De Kainumai-software maakt het mogelijk om uw (bedrijfs)strategie en gewenste bedrijfstransformatie te modelleren, documenteren en delen. Het heet de “KTT”: de Kainumai Transformation Tool.

Een bedrijfstransformatie methodologie

De Kainumai Business-transformatie methodologie is gebaseerd op de beste praktijken van bedrijfsarchitectuur (BIZBOK, BTM², TOGAF, enz.) en is gebaseerd op een reeks gemakkelijk te begrijpen en te gebruiken tools (pro/con-analyse, doelen en doelstellingen, prioritering, overzichtelijke roadmaps…).

Eén van de hoogtepunten van de methodologie is het “Kainumai Transformation Canvas“. Dit canvas geeft een helikopterzicht op de gewenste bedrijfstransformatie.

Wil je meer weten?

Doe mee aan ons marktonderzoek

Ik hoop dat u en uw bedrijf het goed maken ondanks de chaotische periode waar we momenteel doorheen gaan (oorlog, energiecrisis…).

In de huidige context is het belangrijk dat bedrijven de juiste veranderingen doorvoeren en hun strategie aanpassen aan de nieuwe marktomstandigheden. Dit vereist een bedrijfstransformatie.  Bedrijfstransformatie is het proces om de manier waarop een bedrijf werkt te veranderen, meestal als reactie op veranderingen in de markt, wetgeving of de industrie. Het formuleren en uitvoeren van een strategische verandering is niet eenvoudig. Dit vereist reflectie, beslissingen, onderhandeling, communicatie en overgangsplannen.

Door hun strategie regelmatig te evalueren en te herzien, kunnen bedrijven transformeren om hun kosten te verlagen, concurrerend te blijven, verschillende belanghebbenden tevreden te houden, relevant te blijven en zo meer winst te maken.

Om uw behoeften op het gebied van bedrijfstransformatie beter te begrijpen, start ik een marktonderzoek. Ik zou het zeer op prijs stellen als u zou deelnemen, zodat Kainumai oplossingen kan aanbieden die aan uw behoeften voldoen.

Jean-François Declercq